คณิตครูหม่อง

ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีและความสำคัญ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามิติ อยู่ในระดับหนึ่ง ทางผู้สอนได้หาวิเคราะห์หาสาเหตุ จากผลที่เกิดขึ้น โดยการสอบถามผู้เรียนและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุหลักคือผู้เรียนไม่สามารถมองเหตุภาพเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติได้ จึงทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนและเกิดการเบื่อหน่ายเนื่องจากไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูผู้สอนได้อธิบายและวาดภาพในเวกเตอร์ปริภูมิสามมิติให้ผู้เรียนศึกษา ดังนั้นผู้สอนจึงได้สร้างสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนเรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพสามมิติได้และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s